Illegale webwinkels aangepakt na downloadverbod

Illegale webwinkels aangepakt na downloadverbod

juridisch_header
25 April 2014 / Category: Algemeen, Design  0 comments

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie is het ‘downloaden uit ongeoorloofde bron’ per onmiddellijk verboden. Wat betekent dit precies? En wie gaan er nu aangepakt worden door wie? Vooral winkels op internet die illegaal downloaden faciliteren kunnen nu actie verwachten. En de regeling rondom de thuiskopieheffingen moet worden aangepast.

Volgens het kabinet treedt dit oordeel van het Europese Hof van Justitie onmiddellijk in werking en hoeft de Auteurswet er niet voor te worden aangepast. Dat geldt echter wel voor de Algemene Maatregel van Bestuur waarin de thuiskopieheffingen zijn geregeld op informatiedragers zoals smartphones, telefoons met mp-3 spelers, tablets en hdd-recorders. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer.

‘Legaal aanbod zal verbeteren’ 
De handhaving van het auteursrecht is eerst en vooral een privaatrechtelijke aangelegenheid, aldus het kabinet. Het wordt eenvoudiger websites aan te pakken die pretenderen enkel het downloaden uit illegale bron te faciliteren. Het groeiende legale aanbod op internet als gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie zal minder oneerlijke concurrentie ondervinden. De verwachting is gerechtvaardigd dat het legale aanbod voor consumenten daardoor verder zal verbeteren, stelt Teeven.

Thuiskopieheffingen in de knel 

Teeven heeft de Stichting onderhandelingen thuiskopievergoeding (SONT) gevraagd aan te geven welke thuiskopieheffingen nog passend zijn na het arrest van het Hof van Justitie.

De SONT brengt naar verwachting deze zomer advies uit. Op basis van het advies wordt de Algemene Maatregel van Bestuur aangepast, tot die tijd geldt de huidige regeling. De thuiskopieheffingen zijn ingesteld als compensatie voor het nadeel dat rechthebbenden lijden als gevolg van het maken van kopieën voor eigen studie of gebruik van beschermde werken zoals muziek en films. Stichting de Thuiskopie int en verdeelt deze auteursrechtvergoedingen voor en aan rechthebbenden door middel van verdeelorganisaties.

Tweede Kamer wil debat
De Tweede Kamerfracties van PvdA, PVV, SP en D66 – samen een Kamermeerderheid – willen in debat met staatssecretaris Teeven over het downloadverbod. “We willen geen verbod, maar een brede discussie houden, gericht op manieren waarop onbetaald downloaden kan worden teruggebracht”, zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven tegen NU.nl. “De inzet van het downloadverbod is om de hoeveelheid onbetaald materiaal omlaag te krijgen, maar de ervaring leert dat verboden in zulke gevallen niet helpen. Het is belangrijk dat het legale aanbod van muziek, films en series laagdrempeliger en hoogwaardiger wordt.”

PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug wil van Teeven meer duidelijkheid over de gevolgen van het downloadverbod. Net als Verhoeven pleit zij voor een groter legaal aanbod en een aanpak van de grote illegale aanbieders waarbij de consument met rust gelaten wordt. “Het bewaken van de internetvrijheid staat daarbij voorop”, aldus Oosebrug. “Ik ben een beetje allergisch voor verboden, we kunnen dit beter op een constructieve manier aanpakken.”

‘Uit ongeoorloofde bron’

Door het downloadverbod is het downloaden uit ‘ongeoorloofde bron’ verboden geworden. Het downloaden uit legale bronnen als iTunes en het streamen van legale bronnen als Spotify en YouTube is en blijft legaal. Ongeoorloofde bronnen zijn bronnen die auteursrechtelijk beschermd materiaal verspreiden zonder toestemming van de makers en zonder de rechthebbenden te betalen. Denk daarbij aan torrentsites als The Pirate Bay, programma’s waarmee je muziek en films kunt delen en bepaalde nieuwsgroepen waarin auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt verspreid.

Politie handhaaft verbod niet
Overtreders van het downloadverbod hoeven niet te verwachten dat de politie binnenkort op de stoep staat. De handhaving is ‘eerst en vooral een privaatrechtelijke aangelegenheid’, zo stelt het kabinet. Dat betekent dat het aan de houders van het auteursrecht is om mensen aan te klagen die hier inbreuk op maken.

Uit andere landen met een downloadverbod zijn voorbeelden bekend van belangenorganisaties die namens auteursrechthouders forse schadeclaims neerleggen bij downloaders. De Nederlandse wet verbiedt echter het uitdelen van torenhoge boetes omwille van het afschrikwekkende effect.

Illegale winkel op internet kan actie verwachten
In Nederland bestrijdt Stichting Brein namens de rechthebbenden inbreuken op het auteursrecht. Stichting Brein richt de handhaving op illegale websites en diensten “die er hun business van maken toegang tot ongeautoriseerde content te faciliteren. Brein richt zich dus op illegale winkels op het internet en niet op downloadende gebruikers. Dat beleid blijft onveranderd”, zo stelt Stichting Brein op haar website.

Bron: Rikco Pardoen | BC.nl
Comments are closed.

Afbeelding 1   © 2018 define group. All Rights Reserved.
Powered by euzhosting. Created by euzdesign